Saferoad AS – Euromast AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sikkerhetsprodukter og -systemer for veier og gater. Lysmaster

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Saferoad AS (org.nr. 958103069) erverver 25% av aksjene i Euromast AS (org.nr. 985378347)