Saint Gobain Nordic AB – Optimera Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vann, varme og sanitær (VVS) og vann og avløp (VA)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Saint Gobain Nordic AB (svensk org.nr. 556047-8322), oppkjøp av Optimera Gruppen AS (org.nr. 982 276 071).Meldt til Konkurransetilsynet