Saint-Gobain Produits pour la Construction SAS – GLAVA AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygningsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.08.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Saint-Gobain Produits pour la Construction SAS (org.nr. 500 168 448 RCS Nanterre) erverver 83% av aksjene i GLAVA AS (org.nr. 912 008 754) og oppnår derved enekontroll i selskapet