Salar Bidco AS – Pharmaq Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vaksiner og legemidler til fiskeoppdrettsindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.04.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Salar Bidco AS (org.nr. 911663627) erverver 100% av aksjene i Pharmaq Holding AS (org.nr. 992683422)