SalMar ASA – Bringsvor Laks AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett av atlantisk laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SalMar ASA (org. nr. 960514718) erverver 100 % av aksjene i Bringsvor Laks AS (org. nr. 931643797)