SalMar ASA – Kirfo Havbruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett av atlantisk laks og ørret

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SalMar ASA (org. nr. 960514718) erverver enekontroll over Kirfo Havbruk AS (org. nr. 996533263)