SalMar ASA – Rauma Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Marin produksjon av atlantisk laks, rogn og smolt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SalMar ASA (org. nr. 960514718) erverver enekontroll i Rauma Gruppen AS (org. nr. 953529246)