Salmar ASA – Senja Sjøfarm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for fisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Salmar ASA (org.nr. 960 514 718), kjøp av de resterende 50,996 prosent av aksjene i Senja Sjøfarm AS (org.nr. 951 661 198).Meldt til Konkurransetilsynet