SalMar ASA – Villa Organic AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon, foredling og salg av oppdrettslaks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SalMar ASA (org. nr. 960514718) erverver kontroll over Villa Organic AS (org. nr. 984738366)