SalMar Farming AS – Atlantic Cod Farms AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppdrett av torsk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SalMar Farming AS (org. nr. 985400393) kjøper 100 % av aksjene i Atlantic Cod Farms AS