Salmon Holding AS – Feøy Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lakseoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Salmon Holding AS (org. nr. 991934731) kjøper opp Feøy Fiskeoppdrett (org. nr. 939817735)