Salten Kraftsamband AS – SISO Energi AS / Østfold Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av elektrisitet (engrosmarkedet)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Salten Kraftsamband AS (org.nr. 985 592 128) og Østfold Energi AS (org.nr. 879 904 412) erverver felles kontroll i SISO Energi AS (org.nr. 986 530 673)