Salten Kraftsamband AS – Sjøfossen Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Salten Kraftsamband AS (org. nr. 985592128) erverver kontroll over Sjøfossen Energi AS (org. nr. 915870000)