Salto Eiendom AS – Slemmestad Butikksenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøpesenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Salto Eiendom AS (org. nr. 883518632) erverver samtlige aksjer i Slemmestad Butikksenter AS (org. nr. 935803535)