Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB – Entra ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift og utvikling av eiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (org.nr. 556981-7660 Sverige) overtar enekontroll over Entra ASA (org.nr. 999 296 432)