Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB – Solon Eiendom ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling av byggeprosjekter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (org.nr. 556981-7660 Sverige) erverver 62,65 % av aksjene og overtar enekontroll i Solon Eiendom ASA (org.nr. 966 033 967)