Samskip / Nor Lines AS – deler av virksomheten i Nor Lines AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rutegående godstransportsystem på vei, bane og sjø først og fremst innenlands i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.07.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nor Lines AS (org.nr. 919177365, nyopprettet selskap med samme navn som selskapet som selger virksomheten i denne transaksjonen) erverver deler av virksomheten i Nor Lines AS (org.nr. 981099516)