Sande Holding AS – Cruisespesialisten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: reiselivsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sande Holding AS (org.nr. 962 963 064), oppkjøp av Cruisespesialisten AS (org.nr. 863 871 972).Meldt til Konkurransetilsynet