Sandnes Sparebank – M2 Eiendomsmegling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sandnes Sparebank (org.nr. 915 691 161), kjøp av 91 prosent av aksjene i M2 Eiendomsmegling AS (org.nr. 951 916 196).Meldt til Konkurransetilsynet