Sanok Invest AS – Nokas AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontanthåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sanok Invest AS (org.nr. 921 773 706) erverver 100 % av aksjene i Nokas AS (org.nr. 825 925 562)