Santander Consumer Bank AS – Forso Nordic AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Finansiering av kjøretøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Santander Consumer Bank AS (org.nr. 983 521 592) kjøper alle aksjer i Forso Nordic AB (org.nr. 556739-4894 Sverige)