SAR Bidco AS – SAR AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallshåndtering for olje- og gassindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

SAR Bidco AS (org.nr. 998079519) erverver aksjer i SAR AS (org.nr. 944178228)