SATS Norge AS – SATS Storo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: drift av treningssentre

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SATS Norge AS (org.nr. 980 056 252), kjøp av deler av SATS Storo AS (org.nr. 981 567 366).Meldt til Konkurransetilsynet