SATS Norge AS – Spenst Vestkanten KS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for treningssentre

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SATS Norge AS (org.nr. 980 056 252), oppkjøp av Spenst Vestkanten KS (org.nr. 982 843 480).Meldt til Konkurransetilsynet