Saturn Næringseiendommer AS – Campus Merino AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Saturn Næringseiendommer AS (org.nr. 985392420), oppkjøp av Campus Merino AS (org.nr. 991393684)