Savoury Holding AS – Nærbakst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bakervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Savoury Holding AS (org.nr. 888 872 892), kjøp av 50 prosent av aksjene i Nærbakst AS (org.nr. 977 499 836).Meldt til Konkurransetilsynet