SBS Radio Norge AS – TV2 Saturn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Radiovirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SBS Radio Norge AS (org. nr. 958959893) overtar TV2 Saturn AS (org. nr. 891095562)