Scan Lamps AS – Rolf Dolven AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for belysning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Scan Lamps AS (org.nr. 953 832 488), oppkjøp av Rolf Dolven AS (org.nr. 922 570 906).Meldt til Konkurransetilsynet