Scandinavia Online AS – Kvasir Search Services

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Søketjenester på internett. Annonsering på internett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Scandinavia Online AS (org.nr. 988875740) erverver virksomheten i Kvasir Search Services (org.nr. 963815751)