Scandinavian Fuel Infrastructure Norway AS – St1 Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Detaljist innen salg av drivstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Scandinavian Fuel Infrastructure Norway AS (org.nr. 991 878 769) overtar kontroll over drivstoffvirksomheten ved 84 bensinstasjoner fra St1 Norge AS (org.nr. 913 285 670)