Scandza AS – Bisca A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjeksproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Scandza AS (org. nr. 892683042) erverver alle aksjene i Bisca A/S (org. nr. 27702279, Danmark)