Scandza AS – Leiv Vidar AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøtt- og pølseprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Scandza AS (org.nr. 892 683 042) erverver 100 % av aksjene i Leiv Vidar AS (org.nr. 988 921 521)