Schage Eiendom AS – Stortorvet 7 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsforvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Schage Eiendom AS (org. nr. 987566930) erverver 100 % av aksjene i Stortorvet 7 AS (org. nr. 992670347)