Schibsted ASA – Alma Media OYJ

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trykkerivirksomhet og pressebyråvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Schibsted ASA (org.nr. 933 739 384) har annonsert et offentlig tilbud på samtlige aksjer i Alma Media OYJ (finsk org.nr. 733068).Meldt til Konkurransetilsynet