Schibsted ASA – Basefarm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-konsulenttjenester og IT-driftstjenester i massemedier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Schibsted ASA (org.nr. 933 739 384), kjøp av inntil 86 prosent av aksjene i Basefarm AS (org.nr. 982 211 743), slik at Schibsted ASA blir eier av minimum 70 prosent og opp til 100 prosent av aksjene i Basefarm AS.Meldt til Konkurransetilsynet