Schibsted Delivery AS – Amedia Distribusjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Logistikk- og distribusjon som distribuerer aviser, direktemarkedsføring, pakker og magasiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Schibsted Delivery AS (org.nr. 912 006 743) erverver 100 % av aksjene i Amedia Distribusjon AS (org.nr. 995 377 934)