Schlumberger B.V – Aker Solutions ASA Subsea Business

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Subseaproduksjon og -prosessering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.01.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Schlumberger B.V (org.nr. 27093931 Nederland) erverver enekontroll i Aker Solutions ASA Subsea Business (org.nr. 913 748 174)