Schlumberger Limited / Weatherford International Plc – OneStim

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr til olje- og gassinstallasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.04.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Schlumberger Limited (org.nr. 968 360 302) / Weatherford International Plc (org.nr. 955 516 850) vil opprette et joint venture under navnet OneStim