Schlumberger Norge AS – Reslink AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for tekniske løsninger for olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Schlumberger Norge AS (org.nr. 968 360 302), oppkjøp av Reslink AS (org.nr. 976 556 100).Meldt til Konkurransetilsynet