Schlumberger Norge AS – SPT Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske tjenester til olje- og gassindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Schlumberger Norge AS (org.nr. 968360302) kjøper SPT Group AS (org. nr.989866214)