Schlumberger SA – JUG SAS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Slamlogging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Schlumberger SA (France) erverver 100 % av aksjene i JUG SAS (org. nr. 481063949)