Schneider Electric SA – Satchwell Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggtekniske automatiseringsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Schneider Electric SA (fransk org.nr. 542048574), kjøp av samtlige aksjer i Satchwell Norge AS (org.nr. 980 058 190).Meldt til Konkurransetilsynet