Schneider Electric SE – AVEVA Group Plc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT - Programvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.10.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Schneider Electric SE (Frankrike) erverver 60% av aksjene i AVEVA Group Plc (Storbritannia)