Schneider Italia S.P.A – OVA Bargellini

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for nødlyssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Schneider Italia S.P.A (org.nr. 01038340012, Italia), kjøp av samtlige aksjer i OVA Bargellini (org.nr. 00292500378, Italia).Meldt til Konkurransetilsynet