Scientific Games Corporation – EssNett AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for Online-lotterier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Scientific Games Corporation (org.nr. 81-0422894, USA), oppkjøp av en del av virksomheten i EssNett AB (svensk org.nr. 556068-9638).Meldt til Konkurransetilsynet