Sea Star International AS – Modolv Sjøset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mottak og produksjon av pelagisk fisk til konsumformål

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.10.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sea Star International AS (org. nr. 843379702) kjøper Modolv Sjøset AS (org. nr. 964677867)