Seafarm Invest AS – Sandvær Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: oppdrett og salg av laks

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Seafarm Invest AS (org.nr. 961 056 268), oppkjøp av Sandvær Holding AS (org.nr. 985 585 679).Meldt til Konkurransetilsynet