Seasport Sportsenter AS og Grand Distribution AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for skateboard og skateboardutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Seasport Sportsenter AS (org.nr. 960 541 588) og Grand Distribution AS (org.nr. 980 803 775).Meldt til Konkurransetilsynet