Sector Alarm AS – BKK Marked AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Alarmsystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sector Alarm AS (org. nr. 975368211) kjøper kundeporteføljen av BKK Marked AS (org. nr. 982770297)