Sector Alarm Group AS – Nokas AS (minoritetserverv)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Alarm- og vektertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.10.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Inngrep

Sector Alarm Group AS (org.nr. 918 307 680) erverver 49,9% av aksjene i Nokas AS (org.nr. 943 184 097)